Mythic
Polityka Prywatności
 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zakupie jest Dotpay Sp. z o.o.
 2. Serwis Mythic nie przechowuje danych dotyczących osobowych klientów sklepu.
 3. Przy rejestracji konta w grze gromadzone są podstawowe informacje:
  • nazwa użytkownika
  • hash hasła użytkownika
  • adres ip
  • adres e-mail
 4. Wszelkie dane w treściach tworzonych przez użytkownika są podawane dobrowolnie.
 5. Dane przechowywane są w centrach danych znajdujących się na terytorium państw należących do Unii Europejskiej.
 6. Dane o użytkowniku w grze przechowywane są dopóki:
  • konto z nimi powiązane nie przestanie istnieć,
  • użytkownik nie poprosi o usunięcie swoich danych.
 7. Klient ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • aktualizacji swoich danych,
  • usunięcia swoich danych.
 8. W tym celu należy skontaktować się z Właścicielem za pośrednictwem e-mail: mythiclandspolska@gmail.com.