Mythic
Regulamin sklepu
 1. Definicje
  1. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu mythic.pl
  2. Klient - osoba dokonująca zakupu w witrynie mythic.pl
  3. Właściciel - osoba pełniąca rolę administratora, będąca właścicielem Serwera. Właścicielem jest Dawid Sławiński.
  4. Konto Klienta - oznacza konto Klienta założone na Serwerze w grze MINECRAFT na podstawie Regulaminu Gry.
  5. Nick - oznacza nazwę identyfikującą Konto Klienta w ramach Serwera.
  6. Regulamin Gry - oznacza regulamin gry MINECRAFT dostępny pod adresem mythic.pl/regulamin-serwer.html, na podstawie którego na rzecz Klienta prowadzone jest Konto Klienta.
  7. Serwer - oznacza serwer gry komputerowej Minecraft prowadzony przez Sprzedawcę
  8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Usług.
  9. Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwera na rzecz Konta klienta
 2. Postanowienia ogólne
  1. Usługi są przedmiotami wirtualnymi dostępnymi tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na Serwerze.
  2. Serwer w żaden sposób nie jest powiązany z firmą Mojang AB.
  3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  4. Użytkownik po wejściu na Serwer automatycznie zgadza się na postanowienia wymienione w regulaminie.
 3. Płatności
  1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
  2. Usługa zostanie przyznana Klientowi automatycznie po zatwierdzeniu transakcji
 4. Reklamacje
  1. Klient może zgłosić Właścicielowi reklamację w związku z realizacją Usługi.
  2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres email Właściciela lub za pośrednictwem platformy discord.
  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój Nick oraz opis problemu.
  4. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji lub poprzez platformę discord.
 5. Odstąpienie od umowy
  1. Klient wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi, a w szczególności na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.
  2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, gdy Właściciel wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem.